Dr. med. Ole Jørgen Rise Kirkeby



Ole Jørgen Rise Kirkeby (f. 1952) er utdannet lege ved Universitetet i Oslo i 1979. Ferdig lege ved Universitetet i Oslo 1979, og godkjent spesialist i nevrokirurgi 1996. Spesialistpraksis ved på Slependen ved Sandvika i Bærum, og ved Friskvernklinikken i Asker med hovedvekt på vurdering av skader i hode, nakke og rygg.

Ole Jørgen Rise Kirkeby har vært mye brukt som sakkyndig for domstolene og som sakkyndig i forsikringssaker og trygdesaker.

Ansatt ved Rikshospitalet eller Ullevål Sykehus siden 1986, i overordnet stilling siden 1996. Ansatt som overlege ved Ullevål sykehus fram til februar 2004, de siste år med permisjon. Generell kirurgi: Tre år og 10 måneder ved generell kirurgisk avdeling. Ortopedisk kirurgi: To år på Rikshospitalets avdeling for ortopedi. Allmennpraksis: Distriktslege og bydelslege i to år. Nevrologi: Seks måneder ved Rikshospitalets nevrologiske avdeling.

Dr. med. 1993. Professorkompetanse i nevrokirurgi fra 2000, og professorkompetanse i traumatologi (læren om skader) fra 2002.


bilde av Ole