Dr. med. Ingunn Rise KirkebyIngunn Rise Kirkeby er til daglig overlege ved nevrokirurgisk avdeling på Rikshospitalet i Oslo.
Hun tar oppdrag i forsikringssaker etter henvisning fra domstolene, advokater eller forsikringsselskap. For tiden har Ingunn dessverre inntaksstopp for spesialisterklæringer.


Korrespondanse til meg direkte:
Fjellveien 13A, 1396 Billingstad
Telefon: 950 79 990
E-post: neurosurgeon@post.comSandvika nevrosenter