Spesialisterklæringer i personskadesaker fra spesialister i nevrokirurgiVi er spesialister i sykdommer og skader som rammer hjernen, nakken eller ryggen. Vi kan påta oss oppdrag med spesialisterklæringer (sakkyndigerklæringer) i personskadesaker etter anmodning fra domstolene, advokater, forsikringsselskap eller trygdekontor. Vi utarbeider sakkyndige vurderinger med stor faglig kompetanse og uten bindinger til noen part i personskadesakene.

Dr. med. Ingunn Rise Kirkeby er spesialist i nevrologi og nevrokirurgi.
Dr. med. Ole Jørgen Rise Kirkeby er spesialist i nevrokirurgi.

Send post til:
Fjellveien 13A, 1396 Billingstad
Telefon - Ingunn: 950 79 990
Telefon - Ole: 988 80 464
Privat: 66 98 25 70
E-post Ingunn: neurosurgeon@post.com
E-post Ole: ole@doktorkirkeby.no


bilde av Ole bilde av Ingunn
Medlemmer av Den norske legeforening                                        Logo for Den norske legeforening
Medlemmer av Norsk nevrokirurgisk forening
Medlemmer av Norsk nevrologisk forening